Bedemand Heick & Larsen, Kibæk

Tlf. 21 25 14 54 - Vi hjælper hele døgnet

Priser


Pris for begravelse eller bisættelse

Ønsker I at sidde stille og roligt og overveje de valg der skal tages, kan der laves en online bestilling.

Klik i menuen på "Hvem er vi" og udfyld formularen trin for trin. Når I gør det selv, sparer I minimum 1000 kr.

Bisættelse fra 11.634 kr.

Begravelse fra 12.035 kr.

I disse priser er inkluderet

  • Honorar. - Dækker at vi står bag jer, med vores erfaring og støtte, under hele forløbet. Det dækker samtale i hjemmet eller hos os i butikken. Alt papirarbejde, herunder indberetning af dødsfaldet, korrespondance med præst, kirke og øvrige. Hjælp til bestilling af blomster, gravsten, mindesamvær samt udarbejdelse af dødsannonce, m.m. Der ud over ansøgning om begravelseshjælp fra Udbetaling Danmark samt kontrol af medlemskab af Sygesikring Danmark og ansøgning om beløb der fra. Al øvrig hjælp i forbindelse med dødsfaldet. 
  • Kremeringskiste/Begravelseskiste, hvid incl. polstring, hovedpude og skruer efter eget valg.
  • Urne
  • Levering af kiste og ilægning af addøde
  • Udsyngning 
  • 1 x rustvognskørsel 0-10 km

Rustvognskørsel over 10 km - 24,-/km. (Gælder kun de kilometer afdøde er i rustvognen)

Til prisen skal man ved bisættelse tillægge prisen for kremering (fra 2.500 kr.) Dertil kommer eventuelle udgifter til blomsterhandler, stenhugger, kroen, avisen, kirken m.m. 

Begravelseshjælpen fra Udbetaling Danmark er formuebestemt og kan i 2021 give op til 11.650 kr. Alle født før 1. april 1957 vil få udbetalt 1.050 kr. uanset formuens størrelse.

Er man medlem af Sygesikringen Danmark, gruppe 1 eller 2, får man i 2021 udbetalt 1.400 kr.